» Úvodem

Oddlužení fyzických osob

Oddlužení fyzických osobJeště do nedávna nebylo možné lidem, kteří nezvládali splácet své finanční závazky, nijak pomoci. To se ale změnilo s příchodem insolvenčního zákona. Nyní máme možnost pomoci i těm, kteří nevlastní žádný hodnotný movitý či nemovitý majetek. Proces oddlužení je ale potřeba zahájit co nejdříve, aby nedošlo ke zbytečnému navýšení dluhu (např. náklady na exekuční řízení a provizi exekutora, pokuty a penále u půjček po splatnosti apod.). Při oddlužení je dlužníkovi odpuštěno až 70% jeho dluhů u věřitelů!

Naší specializací je oddlužení fyzických osob (nepodnikatelů), kteří se dostali do dluhové propasti, z které si sami nemohou pomoci. Jednáme za Vás s věřiteli, exekutory, vymáhacími společnostmi a o právní problematiku se stará zkušený tým advokátorů.

Průběh oddlužení

  1. Bezplatná osobní konzultace, analýza dluhů. Na osobní schůzce jsou s klientem projednány možná řešení a sděleny detailní informace o problematice oddlužení.
  2. Shromáždění podkladů pro insolvenční řízení. Pokud klient splňuje podmínky pro oddlužení, dodá podklady nezbytné pro zahájení insolventního řízení (vyčíslení všech dluhů u věřitelů, potvrzení příjmů aj.)
  3. Zhotovení insolventního návrhu (žádosti) a jeho podání u příslušného soudu.
  4. Insolvenční řízení a rozhodnutí soudu
  5. Stanovení splátek dluhu a ochrana státu dlužníka před věřiteli

Kdo může zažádat o oddlužení?

O oddlužení může zažádat každý občan ČR starší 18 let, který má minimálně 2 úvěry nebo půjčky, má čistý trestní rejstřík a pravidelný měsíční příjem (mzda, důchod, renta apod.).

Nelze žádat o oddlužení v případě, že dluh pochází z podnikatelské činnosti, dluh vzniklý u státních orgánů (např. Správa sociálního zabezpečení, Finanční úřad) nebo pokud nemá žadatel prokazatelný měsíční příjem.

Oddlužení